صفحه شخصی حسین حیدری   
 
نام و نام خانوادگی: حسین حیدری
استان: قم
رشته: کارشناسی عمران - پایه نظام مهندسی: ارشد
شغل:  معمار
شماره نظام مهندسی:  213434
تاریخ عضویت:  1392/06/31